Bronnen

Voor deze website is informatie gebruikt uit onder meer de volgende bronnen.

Archieven

Literatuur

Scheepvaart, scheepsbouw en de familie Meursing

 1. Neerlands vloot en reederijen. Seys, H. Amsterdam. Edities 1858 – 1906.
 2. Het Nederlandse zeilschip van 1800 tot het einde. Kapt. J. Oderwald (1939)
 3. Nederlandse snelzeilers. De geschiedenis der snelle Nederlandsche Clipperschepen, zoals zij gebouwd werden aan de groote stroomen in de negentiende eeuw. Kapt. J. Oderwald (1940)
 4. Kagen, clippers, werven en motoren : geschiedenis van een geslacht van schippers, reders, scheepsbouwmeesters en motorenfabrikanten te Amsterdam. Westermann, J.C. (1942)
 5. De Clippers, een nieuwe geschiedenis van de snelste Nederlandse zeilschepen uit de tweede helft de 19e eeuw. Anno Teenstra (1945)
 6. Van scheepsjongen tot schipper, een zeemansleven. J. Leegwater (1946)
 7. Het geslacht Meursing. Mr A.H. Stikker (1958)
 8. Scheepsbouw te Amsterdam in vroeger eeuwen. F.G.M. Douwes. In: Ons Amsterdam, (1961)
 9. De laatste Nederlandse zeilschepen, een korte beschrijving van de Nederlandse grote zeilvaart na de Franse tijd. W.L. Leclercq (1966)
 10. Nederlandse zeilschepen 1813-1880; Smit & Hacquebord; Alkmaar (1968)
 11. De Groninger Zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw. Herwerden, P.J. Arnhem (1969)
 12. Foto’s uit het scheepvaart museum. H. Hazelhoff Roelfzema (1970)
 13. De geschiedenis van het clipperschip in Noord-Amerika, Engeland en Nederland. Mr A. Blussé van Oud-Alblas (1972)
 14. Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw, E.W. Petrejus (1974)
 15. Met barken en klippers de wereld rond. F.C. en C.J. Jaski (1975)
 16. Dwarsgetuigd, herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders, K. Suyk jr (1978)
 17. Met de ‘Kinderdijk’ naar Java 1884/1886. Christiaan Jan Jaski (1983)
 18. Migranten uit het Noorden te Nieuwendam en Amsterdam, de scheepswerven van de gebroeders Meursing. M. van Dijk-Lely, in Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum. (1986)
 19. De klassieke zeilschepen. Kenneth Giggal met schilderijen van Cornelis de Vries, Papyrus. (1989)
 20. De glorietijd van het zeilschip, Edward P. de Groot (1989)
 21. Een scheepsbouwer met een bijzondere hobby. De fotocollectie van Jan F. Meursing. Elzelien Streef. In: Verhalen van het water. Scheepvaart en mensen in de twintigste eeuw. (1997)
 22. Een fotograferende scheepsbouwer. Henk Dessens. In: Ons Amsterdam, november 1997.
 23. Groninger scheepvaart en scheepsbouw vanaf 1600, drs F. Post (1997)
 24. In het kielzog van de scheepsbouw. Boot- en sloepmakers van Hoogezand. A. Blaak (1998)
 25. De wereld der dingen. Jan Frederik Meursing (1855-1930). Eddie Marsman. In: Scheepvaart voor de lens, maritieme fotografie in Nederland. Daalder et al, Walburg Pers. Jaarboek.  (2000).
 26. S.S. Christiaan Brunings. Elisabeth Spits. Walburg Pers (2000)
 27. Groninger welvaart. Scheepvaart in stad en ommeland. Diverse auteurs (2005)
 28. Uit het fotoalbum van scheepsbouwer Meursing. In: Ons Amsterdam, september 2006 (2006)
 29. Nederlandse schoeners & brikken. Ron de Vos, Uitgeverij van Wijnen (2009)
 30. Scheepsbouw in perspectief. Werven in Nederland 1870-2009. Jaarboek Maritieme Musea Nederland. (2009)
 31. Scheepsbouw en rederij in de overgang van zeil naar stoom. De Meursings en de bark Baarn. Petra Vermeulen, Stichting Nederlandse Kaap-Hoorn-vaarders (2012)
 32. Nederlandse fregatschepen & barken. Ron de Vos (2012)
 33. Turfschuiten en kustvaarders. Een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw. I. Wormgoor (2016)

Amsterdam, Hoogezand, Baarn en Amersfoort

 1. De reus van het Bickerseiland. A. Vreugdenhil. (1952)
 2. De westelijke eilanden van Amsterdam. J.H. Kruizinga (1986)
 3. Als Amsterdam zich over ons ontfermt. De geschiedenis van de inlijving bij Amsterdam van Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp in 1921.
 4. De Vermaning aan het Meerpad. Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nieuwendam 1843-1993. Welcher (1993)
 5. Een kleine geschiedenis van Amsterdam, Geert Mak (1994)
 6. Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij 1873-1970. O. Kleefkens (2001)
 7. Nieuwendam. Monument aan de noordelijke IJ-oever. Stichting Historische Cenrtum Amsterdam-Noord (2003)
 8. Torens van Baarn, W. Hordijk (2012)
 9. Oostenburg: woningen en stadsschuitenmakerswerf (1660-1900). AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 99, Jerzy Gawronski, Ranjith Jayasena en Thijs Terhorst (2017)
 10. Van Amersfoortsch Beijersch tot Phoenix Brouwerij, Onno Kleefkens (2022)

Geschiedenis 19e eeuw

 1. De eenwording van Nederland. Knippenberg en De Pater (1988)
 2. Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798 – 1848. Auke van de Woud.
 3. Naar buiten. Het verlangen naar landelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw. Ileen Montijn (2002)
 4. Leven op stand 1890-1940, Ileen Montijn (2003)
 5. De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900. N.C.F. van Sas, Amsterdam University Press, Amsterdam (2004)
 6. Een nieuwe wereld, het ontstaan van het nieuwe Nederland. Auke van der Woud (2006)
 7. Tijdschrift De moderne tijd (voorheen: De Negentiende Eeuw)
 8. Weekblad De Opmerker, voor architecten, ingenieurs, fabrikanten en aannemers van publieke werken (jaargang 1866 t/m 1917).

Literair tijdsbeeld

 1. Camera Obscura, Hildebrand (1839)
 2. Jacob van Lennep, dagboek van zijn reis door Nederland in 1823
 3. Amsterdam bij dag en nacht, Justus van Maurik (plm 1880)
 4. Holland 1883. Ramalho Ortigão (1883)
 5. Woutertje Pieterse, Multatuli (1890)
 6. Het fregatschip Johanna Maria, Arthur van Schendel (1930)
 7. De nieuwe man, Thomas Roosenboom (2003)

Fotografie

 1. Handboekje der praktische fotografie. W.H. Idzerda (1928)
 2. Jan F. Meursing veertig jaren amateurfotograaf. Tiendaags fotoblad Focus, 31 augustus 1929 .
 3. Veertig jaren amateur-fotografie. Jan F. Meursing. In: Tiendaags fotoblad Focus,  9 november 1929
 4. Fotografen in Nederland. Een anthologie 1852-2002. Wim van Sinderen, Ludion Amsterdam Gent – Fotomuseum Den Haag (2002)
 5. De eerste foto’s van Amsterdam 1845-1875. Anneke van Veen, uitgeverij Thoth (2010)
 6. Amsterdam 1900. Foto’s van Olie, Breitner, Eilers en tijdgenoten. Anneke van Veen, uitgevereij Thoth (2016)
 7. Kodak in Amsterdam. De opkomst van de amateurfotografie in Nederland 1880 -1910. Proefschrift, Mattie Boom. (2017)
 8. Everyone a photographer, the rise of amateur photography in the Netherlands, Mattie Boom. (2019)

Websites

Scheepvaart

Plaatsen

Bedrijven

Print Friendly, PDF & Email